Top 3 Cờ Bạc Trực Tuyến - Chơi Tiến Lên Miền Nam

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

chơi tiến lên miền nam - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

chơi tiến lên miền nam - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 (Từ 25.12 - 30.12.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 25/12/2023 - 15:29
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 (Từ 18.12 - 16.12.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 18/12/2023 - 09:04
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 (Từ 11.12 - 16.12.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 10/12/2023 - 15:24
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ 4.12 - 9.12.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 04/12/2023 - 09:41
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ 27.11 - 2.12.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 27/11/2023 - 23:55
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ 20.11 - 25.11.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 20/11/2023 - 11:04
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ 13.11 - 18.11.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 13/11/2023 - 09:14
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 (Từ 6.11 - 11.11.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 06/11/2023 - 15:13
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 (Từ 30.10 - 5.11.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 30/10/2023 - 08:22
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 (Từ 16.10 - 21.10.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 16/10/2023 - 21:59
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 (Từ 9.10 - 14.10.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 09/10/2023 - 08:32
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 (Từ 2.10 - 7.10.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 02/10/2023 - 19:44
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 (Từ 25.9 - 1.10.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 25/09/2023 - 03:22
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 (Từ 18.9 - 24.9.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 18/09/2023 - 12:07
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 (Từ 11.9 - 17.9.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 11/09/2023 - 12:08
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 (Từ 4.9 - 9.9.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 04/09/2023 - 12:06
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (Từ 15.5 - 20.5.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 15/05/2023 - 07:23
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (Từ 8.5 - 13.5.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 06/05/2023 - 11:46
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ 1.5 - 6.5.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 01/05/2023 - 10:07
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (Từ 24.4 - 29.4.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 24/04/2023 - 14:02
 • 0
...

Liên kết